Sisäänkirjautuminen

 Neuropsykiatrinen valmennus

Piirroskuva lapsista, joilla on erilaisia ilmeitä.

​Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutus- ja tukimuoto. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia.  Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi

 • ilmeiden, eleiden ja tunteiden tulkitsemiseen liittyvät vaikeudet
 • itseilmaisuun liittyvät vaikeudet
 • keskittymisvaikeudet ja yliaktiivisuus
 • tilanteiden ennakointiin liittyvät vaikeudet
 • oppimisen ja muistamisen vaikeudet
 • hieno- ja karkeamotoriset vaikeudet
 • alttius stressille, ahdistukselle, masennukselle ja pelkotiloille
 • unihäiriöt

Neuropsykiatriset vaikeudet voivat vaikuttaa kehitykseen ja kykyyn toimia yhteiskunnassa. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa asiakkaan on mahdollista oppia uusia toimintatapoja ja elämänhallintataitoja arjessa selviytymiseen.

Valmennuksesta hyötyvät erityisesti nuoret ja aikuiset. Työskentely tapahtuu asiakkaan asumis- ja toimintaympäristössä. Tapaamiset ovat kahdenkeskisiä. Tarvittaessa työskennellään myös asiakkaan verkoston kanssa. Valmennuksen pituus ja sisältö vaihtelevat yksilöllisesti. Valmennuksessa käytetään menetelmiä, jotka valmentaja valitsee asiakkaalle yksilöllisesti. Ratkaisukeskeiset työtavat auttavat asiakasta käyttämään omia vahvuuksiaan ja tukevat itsenäisempää elämää.

Yhteystiedot

Neuropsykiatrinen valmennus

Marianne Möttölä
asiantuntijapalveluiden päällikkö
040 505 6137

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja