Neuropsykiatriset kuntoutuspalvelut
-

Neuropsykiatriset kuntoutuspalvelut

Tarjoamme neuropsykiatrista kuntoutusta henkilöille, joilla on kehitysvamma tai muu neuropsykiatrinen häiriö. Tutkimus- ja kuntoutusyksiköissämme tarjoamme sekä lyhyt- että pitkäkestoisia neuropsykiatrisia kuntoutusjaksoja. Lyhytaikainen  jakso kestää 1–3 kuukautta, pitkäaikainen kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Neuropsykiatrisia kuntoutuspalveluja tarjotaan kahdessa yksikössämme, Nepsy 1:ssä ja Nepsy 2:ssa. Kummatkin yksiköt sijaitsevat Paimion Naskarlassa kuntoutuskeskuksessamme: Nepsy 1 löytyy ensimmäisestä kerroksesta ja Nepsy 2 toisesta kerroksesta.
 


Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 1 (Nepsy 1)

Nepsy 1:llä kuntoutujat ovat aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä tai kehitysvamma.  Kuntoutujilla voi olla myös vaativia erityistarpeita autismin kirjon häiriöihin, mielenterveyteen tai haastavaan käyttäytymiseen liittyen.

Kuntoutuja saa ympärivuorokautista tukea oman arkielämänsä suunnitteluun ja toteutukseen. Kuntoutus sisältää myös  lääketieteelliset tutkimukset ja  lääkehoidon suunnitelman. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintatapoja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. 

Nepsy 1 tarjoaa myös tutkimusjaksoja asiakkaille, joilla voi olla esimerkiksi somaattisia, neurologisia, toiminnallisia ja erilaisia käyttäytymisen haasteita. Tutkimusjakso sisältää yksilöllisen tarpeen mukaan arvioitujen tutkimusten lisäksi tutkimuksiin liittyvää lähihenkilöiden ohjausta. Tutkimusjakso kestää yhdestä kolmeen viikkoa, ja jakson päätteeksi asiakas saa kirjallisen yhteenvedon johtopäätöksineen, lausuntoineen ja suosituksineen. 

Kuntoutus sisältää myös lääketieteelliset tutkimukset ja lääkehoidon suunnitelman. Kuntoutus on moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat muun muassa sairaanhoitajat, lähihoitajat, lääkärit ja fysioterapeutit.  

 

Virpi Oivanen
Palveluesimies, Nepsy 1

Palveluesimies

Oivanen, Virpi

palveluesimies, Nepsy 1

Yksikkö

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 1, kuntoutuspalvelut

Naskarlanraitti 3, 21520 Naskarla (Paimio)

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 2 (Nepsy 2)

Nepsy 2:lla kuntoutujat ovat useimmiten nuoria aikuisia, joilla voi olla vaativia erityistarpeita autismin kirjon häiriöihin, mielenterveyteen tai haastavaan käyttäytymiseen liittyen.

Nepsy 2:lla kuntoutuja saa ympärivuorokautista tukea oman arkielämänsä suunnitteluun ja toteutukseen. Tavallinen kuntoutuspäivä sisältää yksilöllisiin tarpeisiin ja arjen pärjäämisessä tarvittavaa ohjausta ja tukea. Käytössä ovat moniammatillisen osaamiskeskuksen asiantuntijapalvelut kuten lääkärit, fysioterapia ja kommunikaatio-ohjaus. Yksikössä asiakkaille järjestetään monipuolista päivätoimintaa, musiikki-, peli- ja aistituokiota ja ulkoilua.

Kuntoutus sisältää myös lääketieteelliset tutkimukset ja lääkehoidon suunnitelman. Kuntoutusjakson tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan selviämisen asumisyksikössään sekä löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja lähiympäristölle. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan etsiä uusi mielekäs ja tarpeita vastaava asuinpaikka.

Yksikkömme kolmessa solussa on huoneita yhteensä 15 kuntoutusasiakkaalle, yksi asiakashuoneista on varattu lyhyemmälle intervallijaksolle. Jokaisessa solussa on oma yhteinen oleskelutila ja keittiö. 

 

Jari Kukkaisniemi
Palveluesimies, Nepsy 2

Palveluesimies

Kukkaisniemi, Jari

palveluesimies, Nepsy 2

Yksikkö

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 2, kuntoutuspalvelut

Naskarlanraitti 3, 21520 Naskarla (Paimio)