Neuropsykiatrinen valmennus
-

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutus- ja tukimuoto. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia. Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi

  • ilmeiden, eleiden ja tunteiden tulkitsemiseen liittyvät vaikeudet
  • itseilmaisuun liittyvät vaikeudet
  • keskittymisvaikeudet ja yliaktiivisuus
  • tilanteiden ennakointiin liittyvät vaikeudet
  • oppimisen ja muistamisen vaikeudet
  • hieno- ja karkeamotoriset vaikeudet
  • alttius stressille, ahdistukselle, masennukselle ja pelkotiloille
  • unihäiriöt

Neuropsykiatriset vaikeudet voivat vaikuttaa kehitykseen ja kykyyn toimia yhteiskunnassa. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa asiakkaan on mahdollista oppia uusia toimintatapoja ja elämänhallintataitoja arjessa selviytymiseen.

Valmennuksesta hyötyvät erityisesti nuoret ja aikuiset. Työskentely tapahtuu asiakkaan asumis- ja toimintaympäristössä. Tapaamiset ovat kahdenkeskisiä, tarvittaessa työskennellään myös asiakkaan verkoston kanssa. Valmennuksen pituus ja sisältö vaihtelevat yksilöllisesti. Valmennuksessa käytetään menetelmiä, jotka valmentaja valitsee asiakkaalle yksilöllisesti. Ratkaisukeskeiset työtavat auttavat asiakasta käyttämään omia vahvuuksiaan ja tukevat itsenäisempää elämää.