Opetus
-

Perusopetus

Mylly-Antin koulu sijaitsee Varsinais-Suomessa Turussa. Koulumme on vielä syyslukukauden 2022 KTO:n eli Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylläpitämä peruskoulu vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Olemme siirtymässä Raision koulutoimen alle 1.1.2023 alkaen.

Koulumme tarjoaa esi- ja perusopetusta lapsille ja nuorille, joilla on muun muassa kehitysvammaisuutta ja/tai autismin kirjoa ja/tai psykososiaalisen tuen tarvetta. Koulussamme opetus järjestetään toiminta-alueittain, ja saatavilla on aamu- ja iltapäivähoitoa. Opetuksemme on kuntouttavaa perusopetusta käyttäen muun muassa vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. Konsultatiivista palvelua kuntiin on myös saatavilla.

Koulussamme työskentelee rehtori, viisi erityisluokanopettajaa ja 25 koulunkäynninohjaajaa. Mylly-Antissa käy muun muassa koulunkäynninohjaaja-, erityisopettaja- ja lähihoitajaopiskelijoita työharjoittelussa ja tutustumiskäynneillä.

Koulun rehtorina toimii Minna Viinamäki.

 

 

Rehtori

Viinamäki, Minna

Rehtori, Mylly-Antin koulu