Opetus
-

Perusopetus

Tarjoamme peruskoulun erityisopetusta ja valmentavaa koulutusta kehitysvammaisille, autistisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Peruskouluikäisille kehitysvammaisille ja autistisille lapsille ja nuorille annamme peruskoulun erityisopetusta Mylly-Antin koulussa Turussa. Mylly-Antin koulu on Elmeri-koulu.

Perusopetus tukee vaikeimmin kehitysvammaisten ja autististen oppilaiden kasvua ja kehitystä heille sopivien opetus- ja kuntoutusmenetelmien avulla. Peruskoulua käyvillä toiminta-alueittain opiskelevilla oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus, joka alkaa kuusivuotiaana.

Mylly-Antin koulussa opetus on yksilöllistä toiminta-alueittain toteutettavaa ryhmämuotoista erityisopetusta. Ryhmäkoko on kuusi oppilasta luokkaa kohti. Luokassa työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaajia. Lisäksi koulussa työskentelee ohjaajia, jotka vastaavat aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Opetus suunnitellaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOJKS) mukaisesti. HOJKS päivitetään vuosittain havaintojen ja arviointien avulla huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulun rehtorina toimii Minna Viinamäki.

 

Rehtori

Viinamäki, Minna

Rehtori, Mylly-Antin koulu