Osallisuutta edistävä toiminta
-

Osallisuutta edistävä toiminta

Osallisuutta edistävä toiminta on kuntoutuksellisella työotteella toteutettavaa toimintaa, joka perustuu asiakkaan yksilöllisiin tavoitteisiin. Tavoitteet laaditaan asiakasta kuunnellen, ja osallisuutta edistävässä toiminnassa huomioimme asiakkaidemme yksilölliset vahvuudet, toiveet ja vuorovaikutustavat. Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia vaihtoehtoja sekä tukea valintojen tekemiseen. Toimintaamme viitoittavat valtakunnalliset osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit.

Osallisuutta edistävän toiminnan painopisteitä ovat

  • kommunikaatiokeinojen vahvistaminen
  • sosiaalisissa tilanteissa selviytymisen edistäminen
  • mahdollisimman itsenäisen arjen toteuttamiseen vaadittavien taitojen harjaannuttaminen.

Toiminnassamme turvallisen päivärytmin peruspilareita ovat aistierityisyydet huomioiva toiminta, ulkoilu sekä fyysiset aktiviteetit ja niiden vastapainoksi ravinto, lepo ja rentoutuminen. Musiikki, taide, kädentaidot ja muut luovat toiminnot kuuluvat menetelmiimme.

Osallisuutta edistävää toimintaa toteutetaan Apajan ja Puron päivätoiminnassa sekä Elämäntaitovalmennuksessa Turussa Saippua Centerin tiloissa.

Palveluesimies

Koski, Mari

palveluesimies, osallisuutta edistävä toiminta