-

Elämäntaitovalmennus 

Elämäntaitovalmennus on kuntouttavalla työotteella toteutettavaa, tavoitteellista valmennusta itsenäisen elämän tueksi. Valmennus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, ja se on osa asiakkaan kokonaiskuntoutusta. Asiakkaalle laaditaan yksilökeskeisen elämänsuunnittelun suunnitelma, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Valmennus toteutetaan yhteistyössä asiakkaan lähiverkoston ja muiden mahdollisten kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.
 
Elämäntaitovalmennuksessa kiinnitetään huomiota kommunikaation ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Elämäntaitovalmennuksen tavoitteena on asiakkaan
 
  • arjen- ja elämäntaitojen sekä opiskeluvalmiuksien tukeminen ja vahvistaminen
  • jatko-opintoihin tarvittavien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen
  • työelämätaitojen kehittäminen.