-

Päivätoimintaa Apajassa ja Purossa

Järjestämme asiakkaillemme päiväaikaista toimintaa Apajan ja Puron päivätoiminnassa Saippua Centerin tiloissa Turussa. Päiväaikainen toiminta pyrkii kuntoutuksellisin keinoin vastaamaan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin: tavoitteena on rytmittää arkea mielekkäällä tavalla, tukea elämäntaitoja ja ylläpitää toimintakykyä. Lähtökohtana ovat erityistä tukea tarvitsevan nuoren tai aikuisen yksilölliset tiedot, taidot, kokemukset ja vahvuudet. 

Päivätoiminnassamme tarjoamme asiakkaillemme mielekästä tekemistä heidän omien toivomustensa ja tarpeidensa mukaisesti. Asiakkaidemme yhteiskunnallista osallisuutta ja kansalaisuutta vahvistetaan tukemalla kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä suuntaamalla toimintaa myös yksikön ulkopuolelle. 

Toiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä edistäviä laatukriteereitä, joista yhtä tarkastellaan lähemmin vuosittain – vuonna 2022 tarkastelussa on tuki valintojen ja suunnitelmien tekemiseen. Laatukriteerin tavoitteena on, että asiakkaat tekevät ja harjoittelevat tekemään omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan koskevia valintoja ja saavat tukea tavoitteidensa saavuttamiseen. Tarkoituksena on, että asiakas saa valintojen ja suunnittelmien tekemiseen riittävästi tietoa itselleen sopivassa, saavutettavassa muodossa.

Apaja

Apajan päivätoiminta, osallisuutta edistävä toiminta

Ruissalontie 12 C, E-porras, 20200 Turku

Puro

Puron päivätoiminta, osallisuutta edistävä toiminta

Ruissalontie 12 C, E-porras, 20200 Turku