Sisäänkirjautuminen

 Osallisuutta edistävä toiminta

Osallisuutta edistävä toiminta perustuu valtakunnallisiin osallisuutta edistävän toiminnan laatukriteereihin. Se on suunnitelmallista ja pohjautuu jokaiselle asiakkaalle tehtäviin yksilöllisiin tavoitteisiin.

Toiminnan painopisteitä ovat kommunikaatiokeinojen vahvistaminen sekä sosiaalisissa tilanteissa selviytymisen edistäminen. Huomioimme toiminnassamme asiakkaidemme tavat olla vuorovaikutuksessa sekä yksilölliset vahvuudet ja toiveet. Toiveiden selvittämiseksi tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja sekä tukea valintojen tekemistä varten.

Turvallisen päivärytmin peruspilareita ovat:
 • aistierityisyyksien huomioiminen
 • ulkoilu, retket tai muu fyysinen aktiviteetti 
 • riittävä lepo ja rentoutuminen
Esimerkiksi musiikki ja taide tarjoavat mahdollisuuksia yksilöllisten tavoitteiden toteuttamiseen. Näiden lisäksi päivään voi kuulua erilaisia kognitiivisia taitoja sekä kädentaitoja vahvistavia tehtäviä.

Osallisuutta edistävää toimintaa järjestetään Apajan ja Puron päivätoimintakeskuksissa sekä Elämäntaitovalmennuksessa.

Yhteystiedot

Mari Koski
Palveluesimies 
040 651 5154
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi
IMG_470.jpg
 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja