Sisäänkirjautuminen

 Laatupolitiikka

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO®) toimintaa ohjaavat arvot ovat: toista ihmistä kunnioittava vuorovaikutus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja yhteishenki. Arvot ohjaavat sekä asiakastyötä että toiminnallisia ja hallinnollisia päätöksentekoprosesseja.
 
KTO:n toiminnan visio on olla Varsinais-Suomen sotealueen erityisosaajakeskus henkilöille, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia haasteita. Palvelujen lähtökohta on yksilöllisesti räätälöity palvelukokonaisuus kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Toiminnassamme noudatamme yleisiä sosiaali-  ja terveydenhuollon eettisiä periaatteita. Meitä säätelevät useat sosiaali- ja terveydenhuollon lait ja toimintaympäristöstä tulevat vaatimukset. Toiminnan lähtökohtana on ihmisarvon ainutkertaisuuden ja yksilöiden moninaisuuden hyväksyminen. Kunnioitamme asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta ja kuulluksi tulemista. Varmistamme kaikin mahdollisin tavoin, että palveluissamme asiakkaillamme on turvallista olla.
 
KTO:lla on käytössä SHQS-laatujärjestelmä ja koko henkilöstö osallistuu itsearviointien avulla laadunvarmistustyöhön. Työntekijämme ovat koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Vahvistamme työntekijöiden ammattitaitoa erilaisilla alaan liittyvillä täydennyskoulutuksilla. Seuraamme työntekijöidemme työtyytyväisyyttä ja psykososiaalista kuormitusta säännöllisesti ja niistä saadun palautteen jälkeen aloitamme tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tapaamme sidosryhmiämme säännöllisesti ja suuntaamme toimintaamme tapaamisista saatujen palautteiden perusteella.
 
Keräämme asiakaspalautetta eri muodoissa ja meillä kokoontuu säännöllisesti asiakasraati. Olemme aktiivisia, kuuntelevia ja eteenpäin meneviä. Tuomme kehitysvamma-alaa esille myönteisessä hengessä kaikkialla missä liikumme.

 • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
  Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
  Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
 • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
  Akuuttisairaanhoitaja 050 5974983 arkisin klo 14-07 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24h
  Asiantuntijasairaanhoitaja 040-8445606 arkisin klo 8-14
 • Sähköinen asiointi
  Tietosuoja