Rekisteriselosteet
-

Rekisteriselosteet

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:ssa tarvitaan toimintaan erilaisia henkilötietoja, joista muodostuu henkilörekistereitä. Henkilörekistereiden sisällöt ja rekisteröityjen oikeudet on kuvattu tietosuojaselosteissamme. Käsittelemme henkilötietoja vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.

Keräämme henkilötietoja asiakkaistamme ja henkilökunnastamme. Asiakkaiden tietoja tarvitaan palveluiden suunnitteluun ja järjestämiseen. Henkilökunnan tietoja tarvitaan palkanmaksun ja palvelussuhdeasioiden hoitoon. Tietosuojaselosteissa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietoja. 

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, ja oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista: rekisteröidyllä on tarkastusoikeus eli oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti lomakkella. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Tietojen pyynnöt, korjaukset ja kysymykset aiheesta voi esittää KTO:n tietosuojavastaavalle Antti Kinnarille.

 

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Lisätietoja

Kinnari, Antti

laatukoordinaattori, kehittämispalvelut